Principio

¿Què és l'Aigua Revitalitzada?

És una tecnologia que actua de manera natural sobre l'estructura física de l'aigua, millorant-la fins a obtenir-la d'alta qualitat, canvia l'estructura de les molècules que estan desestructurades i es passen estructurades.
L´aigua disposa de manera natural d´unes característiques molt especials que només es poden desenvolupar i desplegar a mesura que roman natural i protegida de les influències ambientals. Això és pràcticament impossible a l'aigua de l'aixeta. D'una banda s'executa fresca de la font i és molt valuosa, però les vies de transport, la pressió a les canonades i les abundants ones electromagnètiques, adquireixen un efecte negatiu sobre l'aigua, fent que perdi la vitalitat i es torna feble.

aguadesestructurada.jpg

La tasca de la revitalització de l'aigua és restaurar les característiques perdudes, així com el poder d'autoneteja i resistència. Les propietats especials de laigua vitalitzada es poden transmetre a qualsevol altra aigua.
Aquesta informació que caracteritza l'aigua, és capaç de transferir un ordre o una estructura superior a una altra aigua no revitalitzada sense entrar-hi en contacte.

¿Com funciona?

Per donar lloc a l'aigua Grander, només es fa servir l'aigua d'una font situada a la regió austríaca de Jochberg que és coneguda com a Font Stephanie, de la qual emana una aigua especialment útil. La tecnologia GRANDER® es basa en la capacitat de l'aigua per emmagatzemar informació i poder-la transmetre a altres aigües, així cadascun dels productes que es comercialitzen porten a l'interior aquesta aigua amb informació i en passar pel costat l'aigua energèticament morta "transmet" instantàniament la informació que rep de l'"aigua portadora d'informació biològicament adequada" i refà la seva estructura convertint-se en una aigua revitalitzada tornant a adquirir les propietats originals.


Aquest procés de transmissió d'informació no elimina els elements tòxics de l'aigua sinó la “informació negativa” de qualsevol element tòxic que hi hagi estat en contacte. La tecnologia de revitalització GRANDER® actua naturalment sobre l´estructura física de l´aigua segons els fenòmens de ressonància i sincronització.


¡L'aigua te memòria!


Una mica d'història , per explicar-ho hem de refrenciar-nos a Masaru Emoto, estudiós dels efectes de l'aigua i descobridor de la memòria de l'aigua; per això, va fer una prova mostrant que l'aigua recollia informació de molècules d'una altra substància a través de la congelació dels vidres de gel; va dissoldre una gota d'oli essencial de la flor d'un cirerer, i la va congelar, en descongelar-la lentament va observar que els vidres que es formaven eren la de la flor del cirerer, per demostrar que no va ser casualitat, ho va fer amb les essències d'altres flors observant que la formació molecular en cristal·litzar, tenia la forma del vidre replica la flor d'origen.

L´aigua és l´element principal de la revitalització amb GRANDER®

Quan parlem d'aigua d'informació, el mitjà actiu als Dispositius de Revitalització de l'Aigua GRANDER®, ens referim a una aigua amb una estructura interna de molt alt nivell, que s'elabora d'acord amb els coneixements de la tecnologia Grander. Aquesta aigua d'informació és capaç de transmetre un gran ordre també a l'aigua no revitalitzada, sense entrar-hi en contacte.L'Aigua GRANDER® actua segons el principi natural: transmet informació a totes les altres aigües sense entrar-hi en contacte.

El principi de la revitalització de l'aigua

L'anomenada transferència d'informació va ser utilitzada per primera vegada per Johann GRANDER® i representa la unicitat física.

Johann GRANDER® parla d'una transferència d'energia i d'una aigua a una altra informació. De la seva observació és procedent que l'aigua és un sistema viu que es troba en un intercanvi permanent amb la natura i el medi ambient. L'efecte GRANDER® enforteix activament aquesta interacció contínua.

Aquest procés d'intercanvi continu és la resposta a la pregunta del perquè l'efecte de la revitalització no s'esgota després de molts anys, perquè els dispositius no necessiten cap energia externa ni manteniment. La revitalització de l‟aigua GRANDER® treballa amb energia física.

El que és extraordinari és que l'aigua revitalitzada, per aquest procés, l'aigua torna a obtenir les seves qualitats i capacitats com provenien de la natura. Es pot regenerar, desenvolupa una capacitat d'autoneteja i augmenta la seva resistència i roman sense rebre més alteracions durant més temps.


	
Menjar i beure.
	
Banyar-se y dutxar-se.
	
Hogar i bugaderia.
	
Jardins i estanys.
	
Hotels y restaurants.
	
Benestar y piscines.
	
Animals y agricultura.
	
Fabricació comercial i d'aliments.
	
Industria.
boton tornar.png