>

Cilindre d'energia revitalitzant

Per beure de pous, recipients, piscines, estanys.

El cilindre d'energia revitalitzadora GRANDER® és ideal per a recipients amb menys volum, com ara petites fonts, tancs d'aigua, recipients per a begudes, etc.

Dimensions - Alçada: 165mm. Diàmetre: 34mm.
Pes: 0,5Kg.
Els dispositius de cilindre GRANDER® (cilindre doble i barra de revitalització) s'utilitzen per a la revitalització prèvia i posterior de fonts i recipients d'aigua en combinació amb un dispositiu de revitalització d'aigua GRANDER® instal·lat al subministrament principal.

L'aplicació del dispositiu de cilindre GRANDER® en aigua estancada, ha demostrat ser molt efectiva de manera que podria utilitzar-se particularment per a tancs d'aigua apilats per a aigua potable (és a dir, en vaixells) o per a aigua en altres mitjans d'emmagatzematge.

La seva aplicació només és possible en fonts d'aigua que siguin d'aigua potable i aptes per al consum humà.
boton tornar.png